Prace licencjackie z marketingu – jaki jest ich poziom trudności?

Prace licencjackie z marketingu – jaki jest ich poziom trudności?

Jeżeli chodzi o stopień trudności pracy licencjackiej z marketingu to jest on uważany ani za nadmiernie wysoki ani tez niski.

Zwykle uznaje się go za średni chociaż i tak to uzależnione jest w wysokim stopniu od tematyki, która się zajmujemy. Dosyć łatwym przykładem tematu jest analiza branży sieci komórkowych na terenie Polski.

W takiej pracy licencjackiej należałoby się skoncentrować na ogólnej analizie rynku sieci komórkowych na całym świecie a następnie skoncentrować się na naszym kraju. W takiej pracy można porównać a następnie wybrać najciekawszą ofertę spośród tych dostępnych na rynku. Tak samo można zrobić z usługami kredytowymi.

Czyli na początku należałoby przedstawić sektor usług kredytowych na terenie Polski. Następnie można by było skupić się na kilku konkretnych bankach i przedstawić ich oferty kredytowe.

W ostatnim rozdziale czyli analitycznym wystarczy wybrać najkorzystniejszy kredyt. Pracę licencjacką z marketingu można również napisać na temat analizy skuteczności sprzedaży bezpośredniej. Na samym początku trzeba wyjaśnić czym tak naprawdę jest sprzedaż bezpośrednia, na czym polega oraz jakie są dostępne środki. Następnie warto przedstawić kilka firm, które tego typu działalnością się zajmują. Później zostanie już tylko analiza działań wykorzystywanych przez takie przedsiębiorstwa.

Prace licencjackie z marketingu – i co potem?

Prace licencjackie z marketingu. to często wstęp do błyskotliwych karier. Pisanie tych prac rozwija absolwentów, jeśli te prace są powiązane z praktyką. Generalnie im bardziej te prace licencjackie są powiązane z praktyką, tym lepiej. Dla absolwentów marketingu jest bardzo dużo pracy. Z reguły są to działy sprzedaży. Ogólnie to wszystkie firmy potrzebują w większym, bądź mniejszym stopniu sprzedawców. Akwizytorzy, to najbardziej obecnie poszukiwani pracownicy sprzedaży. Wadą pracy na pracy na pozycjach sprzedażowych jest duży stres oraz częsta rotacja pracowników. Osoba, która skończyła marketing, może również szukać pracy w komórkach marketingowych konkretnych firm. Aby się tam dostać trzeba przejść z reguły wieloetapowy proces rekrutacji. Inną opcją, jest poszukiwanie pracy w charakterze eksperta od marketingu internetowego. Internet szybko się rozwija. W związku z tym, eksperci od promocji w tym mediu, zawsze będą potrzebni.

Zostaw odpowiedź