Praca magisterska o marketingu sieciowym

Praca magisterska o marketingu sieciowym

Praca magisterska z marketingu powinna dotyczyć jakiegoś ciekawego zagadnienia. Takim z pewnością jest marketing sieciowy, zwany również MLM-em (skrót od angielskiego Multi Level Marketingu). Temat ten jest bardzo intrygujący i kontrowersyjny.

Pisząc ten temat, najlepiej mięć wybraną jakąś konkretną firmę, na podstawie której będziemy prezentować zjawisko marketingu sieciowego.  Dzięki temu wszelkie niuanse marketingu sieciowego będzie łatwiej wytłumaczyć.

Rozdział pierwszy powinien być rozdziałem teoretycznym. W nim należy zawrzeć pojęcie marketingu sieciowego.  Definicji tego pojęcia jest bardzo dużo. Należy zaprezentować tu rozmaite definicje i wybrać jedną, którą będziemy uznawać za kluczową.

Proponujemy wybrać następującą:  Marketing sieciowy (wielopoziomowy) to system, polegający na budowaniu regularnej sieci powiązań poprzez polecenia, w którym produkt/usługa może trafić bezpośrednio od producenta do nabywcy, dając możliwość zarobkowania osobom zaangażowanym w sieć poleceń.

W rozdziale drugim należy przedstawić skuteczność działania systemu MLM. Zaprezentować trzeba tu rozmaite dane, które wskazywałyby, że ten system ekonomiczny działa lub nie. Biorąc pod uwagę, to, że firm działających o system MLM jest relatywnie dużo, nie powinno być to trudne.

W rozdziale trzecim należy przedstawić swoje ostateczne zdanie dotyczące systemu MLM. Trzeba tu również zaprezentować argumenty za i przeciw temu systemowi.  Zwolennicy tego systemu argumentują, że daje on bardzo duże możliwości rozwoju. Osoby, które działają w firmach marketingu sieciowego, zyskują dużo kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Entuzjaści tej branży argumentują, że będąc w tej branży, można bardzo tanim kosztem zdobyć umiejętności, które są bardzo przydatne w biznesie.

Krytycy tej branży uważają, że opiera się ona na fałszywych twierdzeniach co to skuteczności działania produktów oraz co do możliwości zarobienia w tej branży pieniędzy. Argumentują oni również, że prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w tej branży, biorąc pod uwagę statystykę, jest minimalne.

Praca magisterska z marketingu o MLM-ie. Podsumowanie.

Praca magisterska z marketingu wymaga bardzo dużego zaangażowania. Cena tej pracy to często wytężony zasiłek oraz duża dawka stresu. Warto ją napisać, ponieważ dzięki temu zyskuje się wyższe wykształcenie. Marketing jest branżą, która dynamicznie się w Polsce rozwija. Z pewnością można będzie w niej znaleźć ciekawą pracę.

Zostaw odpowiedź