Praca licencjacka z marketingu – co powinna zawierać?

Praca licencjacka z marketingu – co powinna zawierać?

Praca licencjacka z marketingu powinna być zbudowana podobnie jak reszta tego typu prac dyplomowych. Powinna posiadać spis treści, wstęp, zakończenie, część teoretyczną i dobrze jeszcze jak praktyczną.

Na końcu powinna posiadać też bibliografię, spis tabel, rycin i wykresów,  jak również ewentualne załączniki. Tego typu prace mogą dotyczyć przeróżnych tematyk, jako przykład podać można etyczną reklamę w biznesie.

Praca magisterska z marketingu dotycząca wspomnianego obszaru tematycznego powinna wyjaśnić pojęcie etyki, a także różnego rodzaju dotyczących jej aspektów. Ważne jest również omówienie, tego, czym jest tak naprawdę etyczna reklama. Później można wybrać przykłady etycznych i nieetycznych reklam i je omówić.

Można też napisać pracę na temat seksu i przemocy w reklamie. W tym przypadku warto byłoby zacząć od teoretycznego rozdziału traktującego o ogólnych informacjach dotyczących samej reklamy.

Następnie można zaprezentować wiadomości dotyczących treści o charakterze seksualnym i związane z przemocą, które w reklamie są prezentowane. W ostatnim punkcie natomiast można wybrać kilka przykładów tego typu reklam, a także je omówić i przeanalizować pod konkretnym kontem.

Innym pomysłem na temat są na przykład nowoczesne formy reklamy. Tutaj można zacząć od opisania nowoczesnych form reklamy, przedstawienia metodologii, a następnie przeanalizować uzyskane wyniki. Takie prace można napisać na podstawie ankiety. Praca licencjacka z marketingu to z pewnością wyzwanie intelektualne.

Praca licencjacka z marketingu – powinna być praktyczna!

Praca licencjacka z marketingu powinna być mocno powiązana z praktyką. Pracodawcy wymagają od kandydatów  jak największej ilości praktycznych umiejętności oraz kompetencji. Praca licencjacka powiązana z praktyką może być odpowiednim argumentem w zmaganiach o dobrze płatną posadę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można pokazać naszą pracę licencjacką. Jeśli będzie ona bardzo dobrze napisana, a my zrobimy dobre, przekonujące wrażenie wówczas mamy szanse na otrzymanie dobrej pracy. Pisanie pracy czysto teoretycznej, raczej nie zwiększy naszej wartości na rynku pracy. Marketing jest fascynującą dziedziną, która szybko się rozwija. My również cały czas powinniśmy rozwijać swoje umiejętności oraz kompetencje. Im więcej  będziemy ich mieli, tym lepiej.

Zostaw odpowiedź